MagicbirdMagicbirdMagicbird

PODMÍNKY POUŽITÍ

DŮLEŽITÉ: TYTO PODMÍNKY POUŽITÍ VYŽADUJÍ ZÁVAZNÉ ROZHODNUTÍ SPORŮ A ZRUŠENÍ URČITÝCH PRÁV NA PORUŠENÍ ZKOUŠEK A / NEBO TŘÍDY, JAK JE UVEDENO V „DOHODĚ O ROZHODNUTÍ O SPORECH A VÝBĚRU PRÁVA“ NÍŽE. PŘED POUŽITÍM WEBOVÉ STRÁNKY A SLUŽEB JAKÝKOLI ZPŮSOBEM SI PŘEČTĚTE TYTO PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ, OBSAHUJÍCE DŮLEŽITÉ INFORMACE.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tento web poskytuje Magicbird. Na celém webu se odkazuje na výrazy „my“, „nás“ a „naše“ nebo podobně Magicbird. Jakákoli osoba, která přistupuje nebo používá webovou stránku a jakékoli související webové stránky, mimo jiné včetně www.magicbird.eu (souhrnně „webové stránky“) se označuje jako „vy“. Magicbird nabízí webové stránky, včetně všech informací, nástrojů a služeb dostupných z těchto webových stránek vám, uživateli, pod podmínkou, že přijmete všechny zde uvedené podmínky, zásady a upozornění. 

Návštěvou webových stránek, použitím jakékoli funkce na těchto webových stránkách (např. Přihlášením k našemu seznamu adres, registrací účtu atd.) A / nebo nákupem od nás se zapojíte do našich „Služeb“ a souhlasíte s tím, že budete těmito podmínkami vázáni podmínky („Podmínky použití“, „Podmínky“), včetně těch dalších podmínek a zásad, na které se zde odkazuje a / nebo jsou k dispozici prostřednictvím odkazu, jako je náš Smluvní podmínky pro SMS a naše Ochrana osobních údajů. Tyto podmínky se vztahují na všechny uživatele webu, mimo jiné včetně uživatelů, kteří jsou prohlížeči, prodejci, zákazníky, obchodníky a / nebo přispěvateli obsahu. 

Před přístupem nebo používáním našich webových stránek si prosím pečlivě přečtěte tyto podmínky. Přístupem nebo používáním jakékoli části našich webových stránek souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami. Pokud nesouhlasíte se všemi těmito podmínkami, nesmíte přistupovat k webovým stránkám ani k jakýmkoli službám v nich obsaženým. Pokud jsou tyto podmínky považovány za nabídku, je přijetí výslovně omezeno na tyto podmínky. 

Na všechny nové funkce nebo nástroje přidané na webové stránky se rovněž vztahují tyto podmínky. Nejnovější verzi těchto podmínek si můžete kdykoli prohlédnout na této stránce. Vyhrazujeme si právo tyto podmínky kdykoli upravit a / nebo změnit, a to s účinností po zveřejnění aktualizovaných podmínek (nebo jejich částí). Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat tuto stránku, zda neobsahuje změny, úpravy, dodatky atd. Vaše pokračující používání nebo přístup na webové stránky po zveřejnění jakýchkoli změn představuje přijetí těchto změn.

SEKCE 1 - PODMÍNKY ONLINE STORE 

Souhlasem s těmito podmínkami prohlašujete, že jste dosáhli alespoň plnoletosti v místě vašeho bydliště, nebo že jste plnoletosti ve vašem státě nebo provincii bydliště a dali jste nám souhlas, abychom povolili jakékoli z vašich nezletilí závislí na používání tohoto webu. Příspěvky na webové stránky a jejich používání jsou k dispozici pouze osobám starším 13 let a osobám, které mohou podle platných zákonů uzavřít právně závazné dohody. Přestože jsou uživatelé všech věkových skupin při procházení webových stránek vítáni, není zamýšleno, aby tyto webové stránky používaly děti mladší 13 let a děti mladší 13 let nesměly prostřednictvím webu poskytovat žádné osobní identifikační údaje. 

Webové stránky, služby nebo produkty nesmíte používat k žádným nezákonným nebo neautorizovaným účelům, ani nesmíte při používání služeb porušovat zákony ve vaší jurisdikci (mimo jiné včetně zákonů o duševním vlastnictví).  

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že od nás můžete nakupovat produkty pouze pro své osobní, nekomerční použití. Nesmíte kupovat žádné produkty ani používat kteroukoli z našich služeb k další distribuci nebo dalšímu prodeji nebo k jakýmkoli jiným komerčním nebo obchodním účelům.   

Nesmíte odesílat žádné červy, viry ani žádný kód destruktivní povahy.  

Porušení nebo porušení kterékoli z podmínek bude mít za následek okamžité ukončení našich služeb. 

ČÁST 2 - všeobecné podmínky 

Vyhrazujeme si právo kdykoli odmítnout službu z jakéhokoli důvodu. 

Berete na vědomí, že váš obsah (bez informací o kreditní kartě) může být přenášen bez šifrování a zahrnuje (a) přenosy přes různé sítě; a b) změny za účelem přizpůsobení a přizpůsobení technickým požadavkům spojovacích sítí nebo zařízení. Informace o kreditní kartě jsou během přenosu po sítích vždy šifrovány. 

Souhlasíte s tím, že nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, prodávat nebo využívat jakoukoli část webových stránek a služeb, používání těchto webových stránek a služeb nebo přístup na webové stránky a / nebo služby nebo jakýkoli kontakt na těchto webových stránkách, prostřednictvím kterého jsou jakékoli služby poskytovány. za předpokladu, bez našeho výslovného písemného souhlasu. 

Nadpisy použité v těchto podmínkách jsou uvedeny pouze pro přehlednost a nebudou tyto podmínky omezovat ani jinak ovlivňovat. 

ČÁST 3 - správnost, úplnost a včasnost informací 

Neneseme odpovědnost, pokud informace zpřístupněné na webových stránkách nejsou přesné, úplné nebo aktuální. Veškeré materiály na webových stránkách jsou poskytovány pouze pro obecné informace a neměly by se na ně spoléhat ani je používat jako jediný základ pro rozhodování bez konzultace s primárními, přesnějšími, úplnějšími nebo včasnějšími zdroji informací. Jakékoli spoléhání se na materiál na webových stránkách je na vaše vlastní riziko. 

Webové stránky mohou obsahovat určité historické informace. Historické informace nutně nejsou aktuální a jsou poskytovány pouze pro informaci. Vyhrazujeme si právo kdykoli upravit obsah webových stránek, ale nemáme žádnou povinnost aktualizovat jakékoli informace na těchto webových stránkách.  

Souhlasíte s tím, že je vaší odpovědností sledovat změny na webových stránkách.

ODDÍL 4 - ÚPRAVY PRODUKTŮ, SLUŽEB A CEN 

Ceny našich produktů a služeb se mohou změnit bez předchozího upozornění. 

Vyhrazujeme si právo kdykoli upravit nebo ukončit Služby (nebo jejich část) bez předchozího upozornění. 

Neneseme odpovědnost vůči vám ani žádné třetí straně za jakékoli úpravy, změny cen, pozastavení nebo ukončení poskytování Služeb (nebo jejich částí). 

ODDÍL 5 - PRODUKTY A SLUŽBY 

Některé produkty nebo služby mohou být k dispozici výhradně online prostřednictvím webových stránek. Tyto produkty nebo služby mohou mít omezené množství a podléhají vrácení nebo výměně pouze v souladu s našimi zásadami vracení. 

Vyvinuli jsme veškeré úsilí, abychom co nejpřesněji zobrazili barvy a obrázky našich produktů, které se objevují na webových stránkách. Nemůžeme zaručit, že zobrazení jakéhokoli barevného monitoru vašeho počítače bude přesné 

Vyhrazujeme si právo, ale nejsme povinni, omezit prodej našich produktů nebo služeb na jakoukoli osobu, geografickou oblast nebo jurisdikci. Toto právo můžeme uplatnit případ od případu. Vyhrazujeme si právo omezit množství jakýchkoli produktů nebo služeb, které nabízíme. Veškerý popis produktů, služeb a související ceny se mohou kdykoli bez předchozího upozornění změnit, a to podle našeho výhradního a absolutního uvážení. Vyhrazujeme si právo kdykoli ukončit jakýkoli produkt nebo Službu. Jakákoli nabídka jakéhokoli produktu nebo služby učiněná na webových stránkách je neplatná, pokud je zakázána. 

Nezaručujeme, že kvalita jakýchkoli produktů, služeb, informací nebo jiného vámi zakoupeného nebo získaného materiálu splní vaše očekávání, nebo že budou opraveny jakékoli chyby ve službě. 

Uživatelské účty 

Některé produkty a služby dostupné prostřednictvím nebo v souvislosti s našimi webovými stránkami vyžadují registraci účtu. Existuje limit jednoho (1) účtu na jednotlivce a účet si můžete založit, pouze pokud je vám 18 let nebo více.   

Chcete-li si založit účet, musíte dokončit bezplatný proces registrace na webových stránkách. Kromě svého jména a kontaktních údajů může být v souvislosti s vaším účtem vyžadováno zadání platného čísla kreditní karty, fakturační adresy a souvisejících fakturačních údajů. Při registraci účtu musíte (i) poskytnout přesné a pravdivé informace a (ii) tyto informace podle potřeby čas od času aktualizovat, aby byly vaše registrační informace aktuální a přesné. Zřízením účtu prohlašujete a zaručujete, že máte právo a jste oprávněni poskytovat informace, které poskytnete při registraci k účtu. Jste odpovědní za zachování důvěrnosti informací o vašem účtu a hesla a za omezení přístupu k těmto informacím a k vašemu počítači. Za veškerou činnost, ke které dojde pod vaším účtem nebo heslem, patří vaše odpovědnost. 

 

 

ČÁST 7 - přesnost účtování a informace o účtu

Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli objednávku, kterou nám uveďte. Na základě vlastního uvážení můžeme omezit nebo zrušit množství zakoupené na osobu, na domácnost nebo na objednávku. Tato omezení mohou zahrnovat zakázky umístěné nebo pod stejným zákaznickým účtem, stejnou platební kartou a / nebo příkazy, které používají stejnou fakturační nebo dodací adresu. V případě, že objednávku změníme nebo zrušíme, můžeme se vás pokusit o upozornění kontaktováním e-mailu nebo fakturační adresy / telefonního čísla poskytnutého v době, kdy byla objednávka doručena. Vyhrazujeme si právo omezit nebo zakázat objednávky, které se podle našeho názoru zdají být umístěny obchodníky, prodejci nebo distributory.

Souhlasíte s poskytnutím aktuálních, úplných a přesných informací o nákupu a účtu pro všechny nákupy uskutečněné v našem obchodě. Souhlasíte s tím, že budete okamžitě aktualizovat svůj účet a další informace, včetně vaší e-mailové adresy, čísel kreditních karet a dat vypršení platnosti, abychom mohli dokončit vaše transakce a podle potřeby vás kontaktovat. 

ČÁST 8 - volitelné nástroje 

Můžeme vám poskytnout přístup k nástrojům třetích stran, nad nimiž nemáme kontrolu ani kontrolu, ani vstup. 

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že poskytujeme přístup k takovým nástrojům „tak, jak jsou“ a „tak, jak jsou k dispozici“, bez jakýchkoli záruk, prohlášení nebo podmínek jakéhokoli druhu a bez jakékoli podpory. Nebudeme mít žádnou odpovědnost vyplývající nebo související s vaším používáním volitelných nástrojů třetích stran.

Jakékoli použití volitelných nástrojů nabízených prostřednictvím webových stránek je výhradně na vaše vlastní riziko a uvážení. Měli byste se ujistit, že jste obeznámeni s podmínkami, za kterých jsou nástroje poskytovány příslušným poskytovatelem (poskytovatelem) třetích stran, a souhlasit s nimi. 

Můžeme také v budoucnu nabízet nové služby a / nebo funkce prostřednictvím webových stránek (včetně vydání nových nástrojů a zdrojů). Tyto nové funkce a / nebo služby rovněž podléhají těmto podmínkám. 

ČÁST 9 - ODKAZY TŘETÍCH STRAN 

Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostřednictvím naší služby mohou obsahovat materiály od třetích stran.

Odkazy třetích stran na webové stránky vás mohou přesměrovat na webové stránky třetích stran, které s námi nejsou spojeny. Nejsme zodpovědní za zkoumání nebo hodnocení obsahu nebo přesnosti a nezaručujeme a nebudeme mít žádnou odpovědnost ani odpovědnost za žádné materiály nebo webové stránky třetích stran ani za jakékoli jiné materiály, produkty nebo služby třetích stran. 

Nemáme žádnou odpovědnost za škody nebo škody související s nákupem nebo použitím zboží, služeb, zdrojů, obsahu nebo jiných transakcí uskutečněných v souvislosti s webovými stránkami třetích stran. Přečtěte si pečlivě zásady a postupy třetích stran a ujistěte se, že je porozumíte dříve, než začnete provádět jakoukoli transakci. Reklamace, nároky, obavy nebo dotazy týkající se produktů třetích stran by měly být směrovány na třetí stranu. 

ČÁST 10 - komentáře uživatelů, zpětná vazba A JINÁ PODÁNÍ 

Pokud nám na základě žádosti zašlete určité konkrétní podání (např. Záznamy o soutěži) nebo bez žádosti od nás, odešlete kreativní nápady, návrhy, návrhy, plány nebo jiné materiály, ať už online, emailem, poštou nebo jinak (souhrnně "komentáře") souhlasíte s tím, že můžeme kdykoli bez omezení upravovat, kopírovat, publikovat, distribuovat, překládat a jinak používat v jakémkoli médiu jakékoli připomínky, které nám předáte. Jsme a nemáme povinnost (1) zachovávat důvěrné připomínky; (2) zaplatit náhradu za jakékoli připomínky; nebo (3) reagovat na jakékoli komentáře.

Můžeme, ale nemáme žádnou povinnost sledovat, upravovat nebo odstraňovat obsah, který podle našeho výhradního uvážení považujeme za nezákonný, urážlivý, výhružný, urážlivý, pomlouvačný, pornografický, obscénní nebo jinak nevhodný nebo porušující duševní vlastnictví kterékoli strany nebo tyto podmínky.

Souhlasíte s tím, že vaše komentáře neporuší žádné právo žádné třetí strany, včetně autorských práv, ochranných známek, soukromí, osobnosti nebo jiných osobních či vlastnických práv. Dále souhlasíte s tím, že vaše komentáře nebudou obsahovat urážlivé nebo jinak nezákonné, urážlivé nebo obscénní materiály ani nebudou obsahovat žádný počítačový virus nebo jiný malware, který by mohl jakýmkoli způsobem ovlivnit fungování Služby nebo jakékoli související webové stránky. Nesmíte použít falešnou e-mailovou adresu, předstírat, že jste někým jiným než vy, nebo jinak zavádět nás nebo třetí strany, pokud jde o původ jakýchkoli komentářů. 

Nesete výhradní odpovědnost za jakékoli vaše komentáře a jejich přesnost. Neneseme žádnou odpovědnost a nepřebíráme žádnou odpovědnost za jakékoli komentáře od vás nebo od jakékoli třetí strany. 

ČÁST 11 - osobní informace 

Vaše zadávání osobních údajů prostřednictvím obchodu se řídí našimi zásadami ochrany osobních údajů. Naše zásady ochrany osobních údajů si můžete prohlédnout zde https://www.magicbird.eu/pages/privacy-policy.

ČÁST 12 - chyby, nepřesností a 

Na našich Webových stránkách nebo ve Službě mohou občas být informace, které obsahují typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, které se mohou týkat popisů produktů, cen, propagačních akcí, nabídek, poplatků za přepravu produktů, přepravních časů a dostupnosti. Vyhrazujeme si právo opravit jakékoli chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a změnit nebo aktualizovat informace nebo zrušit objednávky, pokud jsou jakékoli informace ve Službě nebo na jakémkoli souvisejícím webu nepřesné kdykoli bez předchozího upozornění (včetně poté, co jste odeslali svou objednávku) . 

Nebudeme povinni aktualizovat, měnit nebo upřesňovat informace v rámci služby nebo na jakýchkoli souvisejících webových stránkách, včetně informací o cenách, s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon. Ve službě nebo na žádném souvisejícím webu by nemělo být uvedeno žádné datum aktualizace nebo obnovení, které by naznačovalo, že všechny informace ve službě nebo na jakýchkoli souvisejících webových stránkách byly změněny nebo aktualizovány. 

ČÁST 13 - ZAKÁZANÉ POUŽITÍ 

Kromě dalších zákazů stanovených v těchto podmínkách máte zakázáno používat webové stránky nebo jejich obsah: (a) k jakýmkoli nezákonným účelům; (b) vybízet ostatní, aby prováděli nebo se účastnili jakýchkoli nezákonných činů; (c) porušovat jakékoli mezinárodní, federální, provinční nebo státní předpisy, pravidla, zákony nebo místní vyhlášky; (d) porušovat nebo porušovat naše práva duševního vlastnictví nebo práva duševního vlastnictví ostatních; e) obtěžovat, zneužívat, urážet, škodit, pomlouvat, pomlouvat, znevažovat, zastrašovat nebo diskriminovat na základě pohlaví, sexuální orientace, náboženství, etnického původu, rasy, věku, národního původu nebo zdravotního postižení; f) poskytovat nepravdivé nebo zavádějící informace; (g) nahrávat nebo přenášet viry nebo jakýkoli jiný typ škodlivého kódu, který bude nebo může být použit jakýmkoli způsobem, který ovlivní funkčnost nebo fungování Služby nebo jakékoli související webové stránky, jiných webových stránek nebo internetu; h) shromažďovat nebo sledovat osobní údaje ostatních; (i) spamovat, phishovat, pharmovat, pretextovat, spiderovat, procházet nebo škrábat; j) pro jakékoli obscénní nebo nemorální účely; nebo (k) zasahovat nebo obcházet bezpečnostní prvky Služby nebo jakékoli související webové stránky, jiných webových stránek nebo internetu. Vyhrazujeme si právo ukončit vaše používání Služby nebo jakékoli související webové stránky z důvodu porušení některého ze zakázaných použití. 

ČÁST 14 - ODMÍTNUTÍ ZÁRUKY; OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Nezaručujeme, nereprezentujeme ani zaručujeme, že vaše používání naší služby bude nepřerušované, včasné, bezpečné nebo bezchybné.

Nezaručujeme, že výsledky, které lze získat při používání Služby, budou přesné nebo spolehlivé. 

Souhlasíte s tím, že z času na čas můžeme tuto službu kdykoli smazat nebo kdykoli zrušit bez předchozího upozornění. 

Výslovně souhlasíte s tím, že vaše použití nebo nemožnost služby je na vaše výhradní riziko. Služba a všechny produkty a služby, které vám byly poskytnuty prostřednictvím služby, jsou (kromě případů výslovně uvedených námi) poskytovány „tak, jak jsou“ a „jak jsou dostupné“ pro vaše použití, bez jakýchkoli prohlášení, záruk nebo podmínek jakéhokoli druhu, ať už výslovných nebo předpokládané, včetně všech předpokládaných záruk nebo podmínek obchodovatelnosti, obchodní kvality, vhodnosti pro určitý účel, trvanlivosti, titulu a neporušování. 

V žádném případě to nebude Magicbird, naši ředitelé, důstojníci, zaměstnanci, partneři, agenti, dodavatelé, stážisté, dodavatelé, poskytovatelé služeb nebo poskytovatelé licencí nesou odpovědnost za jakoukoli újmu, ztrátu, nárok nebo jakoukoli přímou, nepřímou, náhodnou, represivní, , včetně ztrát zisků, ušlého zisku, ztráty dat, nákladů na náhradu nebo jakékoliv podobné škody, ať už se jedná o smluvní vztah, zranění (včetně nedbalosti), objektivní odpovědnost nebo jinak, vyplývající z vašeho užívání kteréhokoli z služby nebo jakékoliv produkty pořízené službou nebo jakýkoli jiný nárok související jakýmkoli způsobem s vaším používáním služby nebo jakéhokoli produktu, včetně, avšak bez omezení, jakýchkoli chyb nebo opomenutí v jakémkoli obsahu nebo jakékoli ztráty nebo poškození jakékoliv vzniklé v důsledku užívání služby nebo jakéhokoli obsahu (nebo produktu), který byl vyslán, přenesen nebo jinak zpřístupněn prostřednictvím služby, a to i v případě, že je o tom informován. Vzhledem k tomu, že některé státy nebo jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, v těchto státech nebo jurisdikcích je naše odpovědnost omezena v maximální možné míře povolené zákonem. 

ČÁST 15 - ODŠKODNENÍ 

Souhlasíte s tím, že odškodníte, obhajujete a neškodníte Magicbird a naše mateřská společnost, dceřiné společnosti, přidružené společnosti, partneři, úředníci, ředitelé, agenti, dodavatelé, poskytovatelé licencí, poskytovatelé služeb, subdodavatelé, dodavatelé, stážisté a zaměstnanci, neškodní vůči jakémukoli nároku nebo požadavku, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, kterékoli třetí strany z důvodu nebo z důvodu vašeho porušení těchto podmínek nebo dokumentů, které obsahují jako reference, nebo vašeho porušení jakéhokoli zákona nebo práv třetí strany. 

ČÁST 16 - ODDĚLITELNOST 

V případě, že bude jakékoli ustanovení těchto podmínek shledáno jako protiprávní, neplatné nebo nevymahatelné, bude takové ustanovení přesto vymahatelné v plném rozsahu povoleném platnými zákony a nevymahatelná část bude považována za oddělenou od těchto podmínek, takové rozhodnutí neovlivní platnost a vymahatelnost jakýchkoli dalších zbývajících ustanovení. 

ČÁST 17 - Ukončení 

Povinnosti a závazky stran, které vznikly před datem ukončení, přežijí ukončení této smlouvy pro všechny účely. 

Tyto podmínky jsou účinné, dokud nebudou ukončeny. 

Pokud se domníváme, že jste neuspěli nebo my se domníváme, že jste se nezdařil, dodržet jakýkoli termín nebo ustanovení těchto smluvních podmínek, můžeme tuto smlouvu kdykoli bez výpovědi ukončit a budete i nadále zodpovědní za všechny splatné částky a včetně data ukončení; a / nebo v souladu s tím můžete odmítnout přístup k našim službám (nebo jakékoli jejich části). 

ČÁST 18 - CELÁ SMLOUVA 

To, že neuplatníme nebo nevymáháme jakékoli právo nebo ustanovení těchto podmínek, nebude představovat vzdání se tohoto práva nebo ustanovení.

Tyto podmínky a jakékoli zásady nebo provozní pravidla zveřejněná námi na webových stránkách nebo ve vztahu ke službě představují úplnou dohodu a porozumění mezi vámi a námi a řídí vaše používání služby a nahrazují jakékoli předchozí nebo současné dohody, komunikace a návrhy, ať už ústně nebo písemně, mezi vámi a námi (včetně, ale nikoli výhradně, předchozích verzí těchto podmínek). 

Nejasnosti ve výkladu těchto podmínek nebudou vykládány proti navrhující straně.

ODDÍL 19 - DOHODA O ROZHODČÍCH SPORECH A VÝBĚR PRÁVA

 PŘEČTĚTE SI TENTO SEKCE POZORNĚ - MŮŽE TO VÝZNAMNĚ OVLIVNIT VÁŠ PRÁVNÍ PRÁVA, VČETNĚ VAŠEHO PRÁVA NA PODÁNÍ ZÁKONA SOUDNÍHO DVORU A ZPŮSOBENÍ SLYŠENÍ. OBSAHUJE POSTUPY PRO POVINNÉ ZÁVAZNÉ ROZHODČÍ A ZRUŠENÍ TŘÍDY AKCE. 

OBSAHUJEME, ŽE ROZHODUJEME: vy a Magicbird souhlasíte s řešením jakýchkoli nároků souvisejících s těmito podmínkami prostřednictvím konečného a závazného arbitráže.   

CO JE ROZHODČÍ? Arbitráž je neformálnější než soudní spor a usiluje o rychlejší řešení sporů. Místo soudce nebo poroty bude o případu rozhodovat neutrální rozhodce, který má pravomoc přiznat stejnou náhradu škody a úlevu, jaké může soud. Pokud bude kterékoli ustanovení tohoto článku 19 shledáno nevymahatelným, nevymahatelné ustanovení bude odděleno a budou uplatněny zbývající podmínky rozhodčího řízení. 

ROZHODČÍ ŘÍZENÍ: Federální zákon o rozhodčím řízení upravuje výklad a prosazování tohoto ustanovení o řešení sporů. Arbitráž bude zahájena prostřednictvím JAMS. Jakýkoli spor, kontroverze nebo nárok vyplývající z těchto podmínek nebo související s těmito podmínkami budou postoupeny a nakonec rozhodnuty arbitráží v souladu s Pravidly a postupy arbitráže JAMS před jedním rozhodcem. Pokud dojde ke konfliktu mezi Pravidly JAMS a pravidly stanovenými v těchto Podmínkách, budou se řídit pravidly stanovenými v těchto Podmínkách. 

Pravidla JAMS a pokyny k zahájení rozhodčího řízení jsou k dispozici na webu JAMS na adrese http://www.jamsadr.com nebo 1-800-352-5267. Chcete-li zahájit arbitráž, vy nebo Magicbird musí udělat následující:

  1. Napište požadavek na arbitráž. Žádost musí obsahovat popis nároku a výši náhrady škody, kterou je třeba vymáhat. Kopii „Demand for Arbitration“ najdete na www.jamsadr.com;
  2. Zašlete tři kopie „Demand for Arbitration“, plus příslušný poplatek za podání, do místní kanceláře JAMS nebo na JAMS, 401 B Street, Suite 2100, San Diego, CA 92101; a
  3. Jednu kopii „Žádosti o arbitráž“ zašlete druhé straně.

Platba všech poplatků za podání, správu a rozhodce se bude řídit pravidly JAMS. Každá strana ponese své vlastní náklady na rozhodčí řízení, ledaže rozhodce nařídí, že nesení těchto nákladů by bylo nepřiměřenou zátěží, a v takovém případě uhradíme vaši část nákladů na správu rozhodčího řízení (nikoli však poplatky za právní zastoupení). Arbitráž podle těchto podmínek bude vedena ve Spojených státech v San Diegu v Kalifornii podle kalifornských zákonů bez ohledu na její kolizní ustanovení. Pokud je cestování do San Diega v Kalifornii přítěží, můžete se rozhodčího řízení účastnit telefonicky nebo zasláním dokumentu v nejvyšším možném rozsahu povoleném rozhodcem. Arbitráž může jednotlivě přiznat stejnou náhradu škody a úlevu jako soud (včetně žaloby na zdržení se jednání). Jakýkoli rozsudek o nálezu vydaný rozhodcem lze učinit u kteréhokoli soudu s příslušnou jurisdikcí. 

ORGÁN ROZHODCE: Rozhodce rozhodne o právech a závazcích, pokud existují, o vás a Magicbird, a spor nebude sloučen s žádnými jinými záležitostmi ani spojen s žádnými jinými případy nebo stranami. Rozhodce je oprávněn udělit návrhy, které mají za následek veškerý nebo jakýkoli nárok. Rozhodce má pravomoc přiznat peněžitou náhradu škody a udělit jakýkoli nepeněžní opravný prostředek nebo úlevu, které má jednotlivec k dispozici podle příslušných zákonů, pravidel arbitráže a těchto podmínek. Rozhodce vydá písemné rozhodnutí a prohlášení o rozhodnutí popisující základní zjištění a závěry, na nichž je nález založen, včetně výpočtu případných přiznaných škod. Rozhodce má stejnou pravomoc přiznávat úlevu na individuálním základě, jakou by měl soudce u soudu. Cena rozhodce je konečná a závazná pro vás i pro nás. 

ŽÁDNÉ AKCE TŘÍDY: Spory s námi můžete řešit pouze individuálně a nemůžete vznést nárok jako žalobce nebo člen třídy ve skupinové, konsolidované nebo reprezentativní žalobě. Třídní arbitráže, skupinové žaloby, soukromé žaloby generálního advokáta a konsolidace s jinými arbitráže nejsou povoleny. 

ZRUŠENÍ ZPŮSOBU POROTY: STRANY TÝMTO SE VZTAHUJÍ SVÝCH ÚSTAVNÍCH A ZÁKONNÝCH PRÁV NA SOUD A MUSÍ ZKOUŠET PŘED SOUDCEM NEBO POROTOU, místo toho se rozhodnou, že všechny nároky a spory budou řešeny arbitráží. Arbitrážní řízení je obvykle omezenější, účinnější a méně nákladné než pravidla platná u soudu a podléhá velmi omezenému přezkumu soudem. V případě, že by mezi vámi a Magicbird v jakémkoli státním nebo federálním soudu v případě uvolnění nebo výkonu rozhodčího nálezu nebo jinak, VY A ZRUŠUJEME VŠECHNA PRÁVA K PORUŠENÉMU ZKOUŠCE, místo toho, abychom zvolili, že spor bude vyřešen soudcem. BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE STE BOLI PORADENI, ŽE MŮŽETE PORADIT S Advokátem při ROZHODNUTÍ SE PŘIJMOUT TUTO SMLOUVU K ROZHODČÍM. 

ODHLÁSENÍ SMLOUVY K ARBITRÁTU: Tuto dohodu můžete odmítnout a rozhodnout nám zasláním e-mailu na adresu Podpěra, podpora@magicbird.eu a poskytnutí požadovaných informací následujícím způsobem: (1) vaše jméno; (2) URL těchto prodejních podmínek; (3) vaše adresa; (4) vaše telefonní číslo; (5) a jasné prohlášení, že si přejete odhlásit se z tohoto ustanovení o rozhodčím řízení v těchto podmínkách. Toto oznámení o odhlášení musí být zasláno e-mailem nejpozději do 30 dnů od data, kdy poprvé přijmete podmínky použití pomocí kterékoli z těchto webových stránek. 

MOŽNOST MALÝCH NÁROKŮ: vy a Magicbird souhlasí s tím, že pokud je žaloba v jurisdikci soudu pro malé spory, může se kterákoli ze stran rozhodnout, že místo rozhodčího řízení podá žalobu k tomuto soudu, a to následovně: (a) Strany mohou uplatnit své nároky u soudu pro malé spory, aniž by nejprve podaly žalobu JAMS. (b) Poté, co je případ podán u JAMS, ale dříve, než je rozhodce formálně jmenován JAMS, může strana zaslat protistraně a JAMS písemné oznámení, že chce, aby o případu rozhodl soud pro malé spory . Po obdržení tohoto oznámení JAMS případ administrativně uzavře. c) Po jmenování rozhodce, pokud se některá strana chce obrátit na věc u soudu pro malé spory a oznámí to protistraně a JAMS, je na arbitrovi, aby určil, zda by o případu mělo být rozhodnuto v rozhodčím řízení nebo zda rozhodčí případ by měl být uzavřen a spor by měl být vyřešen soudem pro malé spory 

VÝBĚR PRÁVA / VÝBĚR FÓRA: Za každých okolností, kdy tento článek 18 (Dohoda o rozhodování sporů a volba práva) umožňuje stranám vést soudní spory, se tyto Podmínky řídí a vykládají v souladu s právními předpisy státu Texas, s výjimkou jeho kolizních norem. . Dále výslovně souhlasíte a souhlasíte, že se podrobíte výlučné jurisdikci a místu soudu příslušného jurisdikce v okrese Texas. 

ČÁST 20 - kontaktní informace

Dotazy k těmto podmínkám by nám měly být zasílány na adresu support@magicbird.eu.

V případě obecných dotazů nás neváhejte kontaktovat od pondělí do pátku od 9:5 do XNUMX:XNUMX PST nebo nám pošlete e-mail na adresu support@magicbird.eu

Neděle pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota
Leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen, listopad, prosinec
Není k dispozici dostatek položek. Zbývá pouze [max].