MagicbirdMagicbirdMagicbird

OCHRANA SOUKROMÍ

1. ÚVOD

Magicbird („Společnost“, „nás“ nebo „my“) respektuje soukromí návštěvníků webu Magicbird webové stránky www.magicbird.eu („webová stránka“ nebo „webová stránka“). Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „zásady ochrany osobních údajů“ nebo „zásady“) představují dohodu mezi námi a naším webem a vámi jako uživatelem Magicbird Webové stránky („vy“). Tato smlouva vám řekne, kdy jsou tyto zásady účinné, jaké informace od vás shromažďujeme, jak je můžeme používat, jak můžete zkontrolovat nebo změnit osobní údaje, které jste nám poskytli, jak můžeme tyto zásady změnit a jaké kroky podnikneme zajistit ochranu vašich osobních údajů. Tato stránka je publikována a udržována jménem společnosti s kancelářemi umístěnými v VL media LLC, 30 N Gould St Ste R, Sheridan, WY 82801, Spojené státy

Tyto zásady se vztahují na informace, které shromažďujeme prostřednictvím jakéhokoli média, mimo jiné včetně informací:

Na tomto webu
V e -mailech, textových a jiných elektronických zprávách mezi vámi a webem
Prostřednictvím mobilních a desktopových aplikací, které stahujete z tohoto webu, které poskytují specializovanou interakci mezi vámi a tímto webem bez prohlížeče
Při interakci s naší reklamou a aplikacemi na webových stránkách a službách třetích stran, pokud tyto aplikace nebo reklama obsahují odkazy na tyto zásady
Neplatí pro údaje, které byly shromážděny:

Nás offline nebo jakýmkoli jiným způsobem, a to i na jakémkoli jiném webu provozovaném společností nebo jakoukoli třetí stranou (včetně našich přidružených a dceřiných společností); nebo
Jakákoli třetí strana (včetně našich přidružených a dceřiných společností), a to i prostřednictvím jakékoli aplikace nebo obsahu (včetně reklamy), který může odkazovat nebo být přístupný z nebo na webu Sit


2. DOHODA O PODMÍNKÁCH SOUKROMÉ POLITIKY A PODMÍNEK POUŽITÍ

Všechny činnosti, do kterých se můžete zapojit na tomto webu, jsou dobrovolné. Nejste povinni nám poskytovat žádné osobní údaje, pokud se nerozhodnete pro přístup k tomuto webu a/nebo k funkcím na webu, které vyžadují vaše osobní údaje. Pokud nesouhlasíte s podmínkami těchto zásad nebo jiných podmínek použití na tomto webu, měli byste tento web okamžitě opustit a přestat jej používat. Pokud nesouhlasíte s podmínkami našich zásad ochrany osobních údajů a/nebo našich podmínek použití zveřejněných na https: // www.magicbird.eu / stránky / zásady ochrany osobních údajů, neposkytujte nám žádné osobní údaje a opusťte tento web. Podmínky použití tohoto webu jsou zde výslovně zahrnuty formou odkazu a jsou součástí těchto zásad. Používáním webových stránek dáváte najevo, že souhlasíte s podmínkami těchto zásad ochrany osobních údajů a také s našimi podmínkami použití zveřejněnými na https: // www.magicbird.eu / stránky / podmínky použití.

3. DATUM ÚČINNOSTI A ZMĚNY POLITIKY SOUKROMÍ

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné k 31. prosinci 2019 a zůstanou v platnosti, s výjimkou jakýchkoli jejích ustanovení, která budou v budoucnu změněna. V takovém případě změny vstoupí v platnost dnem jejich zveřejnění na Webových stránkách nebo jinak vás o změnách informovat. Vyhrazujeme si právo tyto Zásady ochrany osobních údajů kdykoli změnit. Změny, úpravy, dodatky nebo odstranění vstoupí v platnost okamžitě po jejich zveřejnění na tomto webu. Tuto zásadu byste měli pravidelně kontrolovat, protože její podmínky se mohou čas od času měnit. Vaše další používání stránek po zveřejnění jakýchkoli takových úprav bude představovat vaše potvrzení upravených zásad a váš souhlas s dodržováním a dodržováním upravených zásad. Když zveřejníme změny, revidujeme také datum „poslední aktualizace“ na začátku těchto zásad ochrany osobních údajů.

4. POLITIKA PLATNÁ POUZE PRO ONLINE ČINNOSTI

Zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na nic, co je neodmyslitelnou součástí fungování Internetu, a proto je mimo kontrolu Společnosti, a nesmí být používány žádným způsobem v rozporu s platnými zákony nebo vládními nařízeními. Tyto zásady ochrany osobních údajů online se vztahují pouze na informace shromážděné prostřednictvím tohoto webu. Tyto zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na žádné informace, které od vás můžeme shromažďovat na jiném místě než na této webové stránce.

5. OSOBNÍ INFORMACE MŮŽEME SHROMAŽĎOVAT

Shromážděny druhy informací. Můžeme vás požádat o určité informace označované na tomto webu jako „osobní údaje“, které zahrnují informace týkající se vaší identity. Mezi tyto informace mohou mimo jiné patřit například vaše jméno, adresa, datum narození, věk, pohlaví, e-mailová adresa, telefonní číslo nebo číslo kreditní karty nebo debetní karty. Může se od vás vyžadovat poskytnutí osobních údajů pro přístup nebo používání určitých částí našeho webu nebo funkcí tohoto webu. Pokud neposkytnete požadované osobní údaje, může se stát, že nebudete moci přistupovat nebo používat funkce stránek, kde jsou takové informace požadovány. Tento web bude také shromažďovat informace o vás, ale neidentifikuje vás jednotlivě.

6. OBECNÉ INFORMACE MŮŽEME SHROMAŽĎOVAT

SHROMAŽĎOVANÉ TYPY INFORMACÍ. Mohou existovat i další případy, kdy od vás shromažďujeme informace, které mají obecnější povahu („Obecné informace“). Tyto informace mohou zahrnovat vaši adresu internetového protokolu (IP), která nám umožňuje identifikovat váš počítač nebo zařízení v síti Transmission Control Protocol / Internet Protocol (TCP / IP), která zahrnuje síť WWW. Váš počítač má adresu IP, která je vyžadována pro komunikaci s ostatními prostřednictvím Internetu. Tyto obecné informace, včetně „údajů o datovém proudu kliknutí“ (definovaných níže) a souborů cookie, jak je uvedeno níže, od vás můžeme shromažďovat při každém přístupu na web bez ohledu na to, zda nám poskytnete jakékoli osobní údaje.

6.1. Klikněte na Streamovat data

Když navštívíte náš web, můžeme také shromáždit „data streamu kliknutí“ (adresa serveru, název domény). Tyto informace lze kombinovat s informacemi, které jste nám poskytli, například registrací, což nám umožní analyzovat a lépe přizpůsobit vaše návštěvy. Údaje Click Stream můžeme použít k analýze provozu nebo analýze elektronického obchodování na našich webových stránkách, abychom zjistili, které funkce našich stránek jsou pro vás nejvíce nebo nejméně účinné nebo užitečné.

6.2. sušenky

Cookie je malý řetězec informací, které web, který navštívíte, přenáší do vašeho počítače za účelem identifikace. Soubory cookie lze použít k sledování vaší aktivity na webových stránkách a tyto informace nám pomáhají porozumět vašim preferencím a zlepšit vaše zkušenosti s webovými stránkami. Můžeme také používat soubory cookie ke shromažďování informací o vašich návštěvách našich webových stránek a zlepšování vašeho zážitku. Další informace o tom, jak používáme soubory cookie, jsou k dispozici v části „Používání souborů cookie“.

6.3 Vymazat soubory GIF

Na Webu a/nebo v komunikaci s vámi můžeme použít „jasné GIFy“ (aka „Webové signály“ nebo „pixelové značky“) nebo podobné technologie, abychom mohli zjistit, zda jste navštívili webovou stránku nebo jste obdrželi zprávu . Jasný GIF je obvykle průhledný obrázek s jedním pixelem (i když to může být také viditelný obrázek), který se nachází na webové stránce nebo v e-mailu nebo jiném typu zprávy, která je načtena ze vzdáleného webu na Internet umožňující ověření prohlížení nebo přijetí webové stránky nebo zprávy jednotlivcem. Jasný GIF nám může umožnit spojit vaše prohlížení nebo příjem webové stránky nebo zprávy s dalšími informacemi o vás, včetně vašich osobních údajů.

6.4 Jak reagujeme na zveřejnění informací „Nesledovat“

Jsme pevně zavázáni, že nebudeme sdílet neveřejné informace s třetími stranami. Podle těchto zásad ochrany osobních údajů můžeme vaše údaje sdílet pouze za určitých situací, jak je popsáno v těchto zásadách. Protože tímto způsobem chráníme všechny uživatele, neměníme své chování v reakci na signál „nesledovat“ webového prohlížeče.

6.5 Geolocation

Ke sledování návštěvníků našich webových stránek můžeme použít geolokaci (identifikaci vaší zeměpisné polohy pomocí digitálních informací zpracovávaných prostřednictvím internetu). Geolokace se používá ke sledování počtu návštěvníků našich webových stránek, které mohou být přístupné třetím stranám, a pro marketingové účely.

7. OBECNÉ INFORMACE, KTERÉ NÁM POSKYTUJETE

Existují případy, kdy nám poskytnete informace a informace, které v důsledku toho shromažďujeme na našich stránkách nebo prostřednictvím nich, mohou zahrnovat:

Informace, které poskytnete vyplněním formulářů na našem webu. To zahrnuje informace poskytnuté v době registrace k používání našeho webu, přihlášení k odběru našich služeb, zveřejnění materiálu nebo vyžádání dalších služeb. Můžeme vás také požádat o informace, když se zapojíte do soutěže nebo propagace, kterou sponzorujeme, a když nahlásíte problém s našimi stránkami.
Záznamy a kopie vaší korespondence (včetně e -mailových adres), pokud nás kontaktujete.
Vaše odpovědi na průzkumy, které vás můžeme požádat o vyplnění pro výzkumné účely.
Podrobnosti o transakcích, které provádíte prostřednictvím našich stránek, a o plnění vašich objednávek.
Možná budete požádáni, abyste před zadáním objednávky prostřednictvím našeho webu poskytli finanční informace.
Vaše vyhledávací dotazy na webu.
Můžete také poskytnout informace, které mají být zveřejněny nebo zobrazeny ve veřejných oblastech webu nebo předány dalším uživatelům webu nebo třetím stranám (souhrnně „uživatelské příspěvky“). Vaše uživatelské příspěvky jsou zveřejňovány a přenášeny ostatním na vaše vlastní riziko. I když omezujeme přístup na určité stránky, mějte na paměti, že žádná bezpečnostní opatření nejsou dokonalá ani neproniknutelná. Dále nemůžeme kontrolovat akce ostatních uživatelů webu, se kterými se můžete rozhodnout sdílet své uživatelské příspěvky. Proto nemůžeme a nezaručujeme, že vaše uživatelské příspěvky nebudou zobrazeny neoprávněnými osobami.

8. POUŽÍVEJTE VŠEOBECNÉ INFORMACE O VÁS

Můžeme primárně použít osobní údaje, které poskytnete, a veškeré obecné informace, které od vás obdržíme, k poskytování produktů a služeb pro vás, mimo jiné včetně následujících:

Spravovat průzkum propagace obsahu nebo jiný web a poskytovat vám příslušné produkty nebo služby (například za doručení ceny, kterou jste mohli vyhrát v soutěži).
Abychom vám mohli zasílat e-mailem informace nebo materiály o produktech, nabídkách a novinkách, o kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat. Tyto informace se mohou týkat produktů, nabídek a novinek společnosti nebo jejích držitelů licence nebo vybraných obchodních partnerů. Zašleme vám to, pouze pokud jste se přihlásili k odběru e-mailů z našich webových stránek. K jednotnému přihlášení dojde, když k registraci na našich webových stránkách a přihlášení k odběru všech souvisejících e-mailů stačí zadat svou e-mailovou adresu. Pokud si již nepřejete dostávat od nás žádné e-maily, nebo pokud chcete upravit své osobní údaje nebo chcete, aby byly vaše osobní údaje vymazány z naší databáze, viz body 14 a 15.
Analyzovat návštěvy webových stránek a dozvědět se o zájmech našich návštěvníků souhrnně a také na osobní úrovni, abychom lépe porozuměli vašim zájmům a potřebám, abychom mohli vylepšovat naše produkty a služby a poskytovat vám typ obsahu, funkcí a propagačních akcí které vás nejvíce zajímají.


9. OCHRANA VAŠICH OSOBNÍCH INFORMACÍ A OBECNÉ INFORMACE

Implementujeme a udržujeme příslušná bezpečnostní opatření za účelem ochrany osobních údajů i obecných informací, které od vás prostřednictvím našich webových stránek dostáváme. Pamatujte však, že kdykoli rozdáváte nebo shromažďujete osobní údaje online, existuje riziko, že třetí strany mohou tyto informace zachytit a použít. I když se Web snaží chránit vaše osobní údaje a soukromí, nemůžeme zaručit bezpečnost jakýchkoli informací, které zveřejníte online. Používáním tohoto webu výslovně potvrzujete a souhlasíte s tím, že nezaručujeme bezpečnost jakýchkoli údajů, které nám prostřednictvím tohoto webu poskytnete nebo které od nás přijmete, a že jakékoli osobní údaje, obecné informace nebo jiná data nebo informace, které od vás prostřednictvím tohoto webu obdržíte, jsou poskytnuté nám na vaše vlastní riziko, které výslovně předpokládáte.

10. PRÁVO PŘIHLÁSIT SE A ODSTOUPIT

Máte právo „přihlásit se“ a „odhlásit se“ z určitých způsobů použití vašich osobních údajů, mimo jiné kontaktováním nás na Podpěra, podpora@magicbird. I nebo zasláním žádosti písemně na adresu Magicbird se nachází na VL media LLC, 30 N Gould St Ste R, Sheridan, WY 82801, Spojené státy Attn: Compliance Department. V okamžiku, kdy budete požádáni o poskytnutí osobních údajů na tomto webu, budete mít možnost rozhodnout se, zda budete: (1) přijímat korespondenci od nás, nebo (2) vaše osobní údaje budou sdíleny s jinými subjekty za účelem jejich marketingu, nebo nikoli: účely. Tuto žádost můžete také odeslat zasláním e-mailu na adresu Podpěra, podpora@magicbird. I. Uživatelé se mohou při poskytování osobních údajů rozhodnout, že nebudou dostávat naše elektronické zpravodaje ani od třetích stran. Uživatelé, kteří se přihlásí, se mohou kdykoli odebrat z e-mailových seznamů prostřednictvím stránek správy účtu nebo podle pokynů na konci e-mailu, který od nás dostali. Pokud se rozhodnete neposkytnout určité osobní údaje při registraci nebo používání našeho webu, je možné, že nebudete moci využívat některé z našich služeb, jako jsou vývěsky.

Pochopte prosím, že pokud se odhlásíte od přijímání propagační korespondence od nás, můžeme vás přesto kontaktovat v souvislosti s vaším vztahem, aktivitami, transakcemi a komunikací s námi. Rovněž požadavek, abychom přestali sdílet vaše osobní údaje s jinými subjekty pro marketingové účely, bude platit pouze od data vašeho požadavku a nebudeme odpovědní za jakoukoli komunikaci, kterou můžete obdržet od subjektů, které vaše osobní údaje získaly před na takovou žádost. V těchto případech kontaktujte přímo tento subjekt.

11. ŽÁDNÉ POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO STRÁNEK OSOBAMI DO 18 POVOLENO

11.1. Registrace zamítnuta

Webová stránka má v úmyslu používat tuto webovou stránku pouze osobám starším 18 let. Osobní registrační údaje předložené osobou mladší 18 let nebudou akceptovány. Veškeré obecné informace poskytnuté osobou mladší 18 let a shromážděné (například pomocí cookies) během její návštěvy mohou být použity, jak je uvedeno v těchto zásadách (viz část 6). Zavázali jsme se chránit soukromí dětí a nemáme v úmyslu shromažďovat osobní údaje od dětí mladších 18 let. Důrazně doporučujeme rodičům a opatrovníkům dětí mladších 18 let, aby pravidelně kontrolovali a monitorovali používání e-mailů a dalších aktivit jejich dětí online.

11.2. Všimněte si týkající se dětí

UPOZORNĚNÍ: Jsme webem pro obecné publikum a nesměřujeme žádný náš obsah konkrétně na děti mladší 13 let. Chápeme a zavazujeme se respektovat citlivou povahu soukromí dětí online. Pokud nás upozorníme nebo máme důvod se domnívat, že je uživateli webu méně než 13 let, odstraníme všechny osobní údaje z jeho účtu včas.

12. TŘETÍ STRANY

12.1. Sdílení informací s osobami nebo subjekty, které spravují tento web

Naše globální a místní webové stránky a shromažďované osobní údaje a obecné informace jsou spravovány a kontrolovány společností Magicbird se nachází na VL media LLC, 30 N Gould St Ste R, Sheridan, WY 82801, Spojené státy.

12.2. Sdělování informací třetím stranám

KDO MŮŽE MÍT PŘÍSTUP K VAŠIM INFORMACÍM. Kromě společností, které k nám patří nebo jsou k nám přidruženy pro účely uvedené výše, a kromě případů popsaných v těchto zásadách, neprodáváme, neobchodujeme ani jinak nepřevádíme vaše osobní údaje nebo obecné informace třetím stranám, aniž bychom vás informovali v záloha. Některé z našich služeb poskytujeme prostřednictvím smluvních ujednání s pobočkami, poskytovateli služeb, partnery a dalšími třetími stranami (společně „servisní partneři“). Naši servisní partneři mohou používat vaše osobní údaje k provozování našich stránek a poskytování jejich služeb. Vaše data mohou být například přenesena na hostingové partnery webových stránek a další strany, které nám pomáhají při navrhování a provozování webových stránek, provádění služeb (například pro plnění cen) nebo nám pomáhají analyzovat shromážděná data. Tyto strany použijí vaše údaje pouze za účelem provedení práce, jak bylo dohodnuto s námi, a bude od nich požadováno, aby tyto informace udržovaly v tajnosti. Budeme podporovat naše servisní partnery, aby přijali a zveřejnili zásady ochrany osobních údajů. Použití vašich osobních údajů našimi servisními partnery se však řídí zásadami ochrany osobních údajů těchto servisních partnerů a nepodléhá naší kontrole. Viz také odstavec 6.4 o tom, jak budeme reagovat na signály „nesledovat“.

12.3. Bezpečnostní

ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ. Můžeme uvolnit osobní nebo obecné informace bez vašeho souhlasu pro bezpečnostní účely, pokud to vyžaduje zákon, nebo abychom zabránili bezprostřednímu poškození jakékoli osoby nebo subjektu. Osobní nebo obecné informace zveřejníme po obdržení soudního příkazu nebo předvolání nebo ve spolupráci s vyšetřováním donucovacích orgánů, které může zahrnovat reakci na žádosti a soudní příkazy z jurisdikcí mimo USA. Plně spolupracujeme s donucovacími orgány při identifikaci osob, které používají naše služby k nezákonným činnostem. Vyhrazujeme si právo hlásit orgánům činným v trestním řízení jakékoli činnosti, o nichž se v dobré víře domníváme, že jsou nezákonné, jak stanoví naše výhradní uvážení. Uvolnění vašich osobních údajů nebo osobních údajů pro účely zabezpečení popsané v této dohodě jakékoli osobě nebo subjektu za žádných okolností bude založeno na rozhodnutí učiněném výhradně námi, na základě vlastního uvážení, jehož svolení je výslovně uděleno vám nás v souladu s těmito zásadami.

12.4. Odkazy na třetí strany

ÚČEL ODKAZŮ. Pro vaše pohodlí a pro zlepšení používání webových stránek můžeme na tyto stránky vkládat odkazy na třetí strany. Tyto zásady ochrany osobních údajů se na takové webové stránky třetích stran nevztahují. Tyto odkazy vás přenesou mimo naši službu a mimo web společnosti a jsou mimo naši kontrolu. To zahrnuje odkazy od partnerů, kteří mohou používat naše loga jako součást dohody o společném označování. Weby, na které se tyto odkazy vztahují, vás mohou vést k tomu, abyste měli své vlastní samostatné zásady ochrany osobních údajů, a přestože se snažíme chránit integritu našich stránek, nenese společnost odpovědnost za obsah a aktivity těchto stránek. Vaše návštěvy a přístup k těmto webovým stránkám je na vaše vlastní riziko. Vezměte prosím na vědomí, že tyto další weby mohou uživatelům posílat jejich vlastní soubory cookie, shromažďovat údaje nebo vyžadovat osobní informace.

13. AUTOMATICKÝ ODBĚR

COOKIES. Kromě části 6.2 výše se soubory cookie používají také k činnostem, jako je zapamatování vašeho uživatelského jména a hesla, pokud používáte takovou funkci na tomto webu. Všechny soubory cookie můžete vypnout, pokud je nechcete dostávat. Počítač můžete také nechat varovat, kdykoli se používají soubory cookie. U obou možností musíte upravit nastavení prohlížeče (například Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer nebo jiný prohlížeč). K dispozici jsou také softwarové produkty, které za vás mohou spravovat soubory cookie. Mějte však na paměti, že pokud se rozhodnete odmítnout soubory cookie, tato volba může omezit funkčnost navštívených webových stránek a můžete ztratit přístup k některým jeho funkcím.

14. ODSTRANĚNÍ NEBO ÚPRAVA OSOBNÍCH INFORMACÍ

ZMĚNA VAŠICH INFORMACÍ. Svůj účet nebo jakékoli související registrační údaje můžete kdykoli zrušit a můžete se odhlásit od přijímání jakýchkoli e-mailů, které nám zasíláte. Dále se můžete rozhodnout, že z naší databáze odstraníte všechny své osobní údaje. Své osobní údaje můžete odhlásit nebo vymazat a odhlásit se z odběru našich marketingových materiálů kliknutím na odkaz „odhlásit se z odběru“ umístěný v našich marketingových e-mailech a podle uvedených pokynů. Doporučujeme vám, abyste neprodleně aktualizovali své osobní údaje, pokud se změní, nebo využijte odkaz „odhlásit se“ k ukončení přijímání marketingových informací od nás.

15. VAŠE PRÁVA NA SOUKROMÍ KALIFORNIE

15.1 Kalifornie Shine The Light Law

Můžeme se čas od času rozhodnout sdílet určité „osobní údaje“ (jak je definováno kalifornským zákonem „Shine The Light“) s třetími stranami pro účely přímého marketingu těchto třetích stran. Oddíl 1798.83 kalifornského občanského zákoníku umožňuje obyvatelům Kalifornie, kteří nám poskytli osobní údaje, jak jsou definovány ve statutu, za určitých okolností požádat a získat určité informace týkající se našeho případného zpřístupnění osobních údajů třetím stranám za účelem jejich přímého marketingové účely. Pokud to platí, můžete získat kategorie sdílených osobních údajů a jména a adresy všech třetích stran, které získaly osobní údaje pro účely přímého marketingu během bezprostředně předchozího kalendářního roku (např. Žádosti podané v roce 2017 obdrží informace o aktivitách sdílení 2016 ). K podání takové žádosti nám poskytněte dostatečné informace, abychom zjistili, zda se vás to týká, doložte skutečnost, že jste obyvatelem Kalifornie, a uveďte naši aktuální adresu v Kalifornii. Tuto žádost můžete podat písemně na adrese:

Magicbird Služby zákazníkům
VL media LLC
30 N Gould St Ste R, Sheridan, WY 82801
Spojené státy

Nebo e-mail: support@magicbird.eu

Každá taková žádost musí v prvním řádku popisu obsahovat „Žádost o ochranu soukromí v Kalifornii“ a musí obsahovat vaše jméno, poštovní adresu, město, stát a PSČ. Vezměte prosím na vědomí, že jsme povinni reagovat každý rok pouze na jednu žádost na zákazníka a nejsme povinni reagovat na žádosti podané jinými způsoby než prostřednictvím této e-mailové adresy nebo e-mailové adresy.

15.2 Zákon o ochraně soukromí spotřebitelů v Kalifornii (CCPA)

CCPA poskytuje spotřebitelům (obyvatelům Kalifornie) konkrétní práva týkající se jejich osobních údajů. Tato část popisuje vaše práva CCPA a vysvětluje, jak tato práva uplatňovat.

Můžeme čas od času shromažďovat následující kategorie „osobních údajů“ (jak jsou definovány zákonem o ochraně spotřebitele v Kalifornii) o vás: jméno, adresa, telefonní číslo, e-mail, IP adresa, geolokace, historie nákupu, jedinečný osobní identifikátor, prohlížeč typ, operační systém, informace o vašem používání webu a demografické informace (včetně informací o zaměstnání) pro účely zpracování objednávek a správy vašeho účtu, reakce na požadavky zákaznických služeb a pro lepší pochopení vašich potřeb a zájmů a zlepšení marketingové a propagační úsilí našich produktů a služeb. Vaše osobní údaje neprodáváme. Můžeme se čas od času rozhodnout sdílet osobní údaje o vás s prodejci třetích stran, abychom mohli provádět určité funkce naším jménem.

Obyvatelé Kalifornie mohou požadovat osobní údaje, které shromažďuje nebo sdílí Magicbird, a / nebo požádat o vymazání jejich osobních údajů. Za uplatňování svých práv CCPA nebudeme diskriminovat kalifornské spotřebitele. Obyvatelé Kalifornie mohou požádat o zveřejnění a / nebo vymazání osobních údajů vyplněním a odesláním žádosti prostřednictvím našeho formuláře žádosti o CCPA.

Pouze vy můžete podat spotřebitelskou žádost týkající se vašich osobních údajů. Můžete také podat žádost spotřebitele jménem svého nezletilého dítěte.

Vaše žádost musí poskytnout dostatečné informace, které nám umožní rozumně ověřit, že jste osobou, o které jsme shromažďovali osobní údaje, nebo jste oprávněným zástupcem. Zákazníka můžete požádat o poskytnutí informací pouze dvakrát během období 12 měsíců.

16. OBČANÉ EU; GDPR DODATEK

Občané Evropské unie, na které se vztahují Obecná nařízení o ochraně osobních údajů, mohou získat další informace na následujícím odkazu: https: //magicbird.eu / stránky /magicbird-gdpr

17. OTÁZKY NEBO KOMENTÁŘE

KONTAKTNÍ INFORMACE. Pokud máte jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se našich webových stránek nebo zásad ochrany osobních údajů, pošlete e-mail na adresu support@magicbird.eu nebo psát Magicbird, VL media LLC, 30 N Gould St Ste R, Sheridan, WY 82801, Spojené státy, K rukám: Officer Compliance Officer.

Neděle pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota
Leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen, listopad, prosinec
Není k dispozici dostatek položek. Zbývá pouze [max].